‎‎‎‎Εκπαιδευτικές – Επιχειρησιακές Βολές ΧΧ ΤΘΤ, με τη συμμετοχή της Διοίκησης Αεροπορίας και Ναυτικού

21/03/2021