Εθνική Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Επαφών (CovTracer-EN)

8/04/2021

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς αφουγκραζόμενο την κοινωνική ανάγκη για συμμετοχή στην ενεργή αντιμετώπισης της πανδημίας, παροτρύνει την χρήση της εθνικής εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών (CovTracer-EN), από όλο το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) και έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για κινητές συσκευές τύπου Android και iOS (Apple). Για τη λειτουργία της εφαρμογής χρησιμοποιείται ασύρματη τεχνολογία εγγύς αποστάσεως (Bluetooth) προκειμένου να καταγράφονται τα δεδομένα στενών επαφών του χρήστη, με ψευδώνυμα. Όταν ένας χρήστης της εφαρμογής βρεθεί θετικός στον ιό, η Επιδημιολογική Μονάδα του ΥΥ του παρέχει ένα κωδικό μιας χρήσης (one time password), τον οποίο εισάγει στην εφαρμογή. Ακολούθως η εφαρμογή, χωρίς να δίδει οποιαδήποτε στοιχεία ταυτοποίησης, ενημερώνει τις πιθανές επαφές του κρούσματος, ώστε αυτές να ακολουθήσουν τα ενδεδειγμένα βήματα. Επιπλέον, η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα διαλειτουργίας με αντίστοιχες εθνικές εφαρμογές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλόγως λειτουργικού συστήματος (Android-iOS), μέσω του Google Play Store και Apple Store. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://covtracer.dmrid.gov.cy. Επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση της εφαρμογής γίνεται σε εθελοντική βάση και η λειτουργία της γίνεται με σεβασμό της ιδιωτικότητας του χρήστη.