Εκπαίδευση Ειδικοτήτων Νέων Οπλιτών

12/09/2021

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Σχολείο Μαχητή, οι νέοι οπλίτες της 2021 ΕΣΣΟ παρακολουθούν την εκπαίδευση στην ειδικότητά τους. Η εκπαίδευση ειδικοτήτων, εντάσσεται στον Α’ Κύκλο εκπαιδεύσεως και διεξάγεται στις Μονάδες, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα, με σκοπό ο οπλίτης να μάθει τη χρήση του μέσου το οποίο θα χειρίζεται και να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του.