Συμμετοχή Εθνικής Φρουράς στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ROADPOL SAFETY DAYS-2021».

17/09/2021

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη αποτελεί το βασικότερο πυλώνα για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, στα οποία εμπλέκεται προσωπικό και μέσα της ΕΦ, έχει θέσει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και εγρήγορση όλου του προσωπικού του, ιδιαίτερα των οπλιτών θητείας, στην οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων συμμετέχει κατόπιν πρόσκλησης της Αστυνομίας Κύπρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ROADPOL SAFETY DAYS-2021». 

Για το σκοπό αυτό κατά το χρονικό διάστημα 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2021, έχει προγραμματιστεί αριθμός δράσεων με θέμα την οδική ασφάλεια με σκοπό να καλλιεργηθεί παιδεία ορθής οδικής συνείδησης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και ει δυνατόν, την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι δράσεις αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Aναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα και στα ΜΚΔ της ΕΦ μηνυμάτων για την οδική ασφάλεια.

 

  • Παρότρυνση του κοινού και στελεχών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΦ για υπογραφή της σχετικής δέσμευσης (pledge), με την οποία δεσμεύεται ο κάθε οδηγός να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του «ROADPOL SAFETY DAYS-2021».  (www.roadsafetydays.eu/index.php/pledge).

 

  • Συμβολική υπογραφή της σχετικής δέσμευσης από αριθμό οδηγών στρατιωτικών οχημάτων.

 

  • Αποστολή μηνύματος SMS σε όλα τα μέλη της ΕΦ, με σχετικό με την οδική ασφάλεια περιεχόμενο.

 

  • Αυξημένους ελέγχους από την Στρατονομία, για τήρηση του ΚΟΚ από τους οδηγούς στρατιωτικών οχημάτων.

 

  • Χρήση στην επίσημη αλληλογραφία εσωτερικά του ΓΕΕΦ του εμβλήματος του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα «ROADPOL SAFETY DAYS-2021» στο :

https://www.roadpolsafetydays.eu/