Διακλαδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΙΡΙΣ - 2021»

15/10/2021

https://youtu.be/6MM6ofKZrJo