ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

6/05/2021