Διεξαγωγή Ημερίδας Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας

19/07/2021

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), Ημερίδα για την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ), κατά τη διάρκεια της οποίας, Αξιωματικοί που υπηρετούν σε θέσεις στις Βρυξέλλες, παρουσίασαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση του έργου που επιτελούν, η ανάδειξη του επιχειρησιακού οφέλους που αποκομίζει η Εθνική Φρουρά από τη συμμετοχή τους στους διάφορους θεσμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιών χειριστών του ΓΕΕΦ - ΥΠΑΜ για θέματα ενδιαφέροντος τους.